РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши проверки по сигнали за умряла риба в река Марица
29/09/2020


Експерти от РИОСВ- Хасково, съвместно с Басейнова дирекция ИБР- Пловдив и Регионална лаборатория- Хасково извършиха проверки по сигнали за умряла риба в река Марица, в землището на Димитровград.

Проверките са извършени на 26 и на 28 септември късно вечерта. По време на огледите в участък от реката над Помпена станция "Черногорово" на „Неохим" АД е констатирано наличие на малко количество, предимно маломерни и няколко по-едри екземпляра умрели риби, задържани до брега между водорасли и водна леща.

Участъкът се намира под заустванията на колекторите на "Неохим" АД. Извършени са проверки и в "Неохим" АД, където от миналата седмица се извършват дейности по пускане на основните производства в експлоатация, след приключилия годишен капитален ремонт. Взети са водни проби от река Марица при Помпена станция "Черногорово", от р. Марица преди Северен колектор на "Неохим" АД, както и от Северен и Отвеждащ колектор на "Неохим" АД, които ще бъдат изследвани в лабораторни условия. Резултатите от пробите ще бъдат готови в най-кратките технологично възможни срокове.