РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната инспекция извърши 132 проверки през август
09/09/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец август извърши 132 проверки на 129 обекта. Дадени са 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 3 наказателни постановления за 650 лв.  Събраната сума от санкции, включително за предишни периоди, е  6544 лв.

Издадено е наказателно постановление на физическо лице от Хасково на стойност 250 лв., затова че в интернет сайт за онлайн търговия се е опитал да продаде препариран екземпляр от защитен животински вид- видра. Наказателно постановление за 100 лева е издадено и на физическо лице от Крумовград за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). С 300 лева е глобена Община Кърджали за неизвършeни собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на обект РЦУО– Кърджали. Съставен е акт на Завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на нормите за общи  и неорганизирани емисии, съгласно ЗЧАВ. Съставени са актове и на 2 физически лица за неизпълнение на дадено предписание и на наложена принудителна административна мярка (ПАМ).

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 25 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. Оказана е помощ на 10 бр. щъркели с различни наранявания.