РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната инспекция извърши 132 проверки през август
09/09/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец август извърши 132 проверки на 129 обекта. Дадени са 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 3 наказателни постановления за 650 лв.  Събраната сума от санкции, включително за предишни периоди, е  6544 лв.

Издадено е наказателно постановление на физическо лице от Хасково на стойност 250 лв., затова че в интернет сайт за онлайн търговия се е опитал да продаде препариран екземпляр от защитен животински вид- видра. Наказателно постановление за 100 лева е издадено и на физическо лице от Крумовград за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). С 300 лева е глобена Община Кърджали за неизвършeни собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци на обект РЦУО– Кърджали. Съставен е акт на Завод за производство на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на нормите за общи  и неорганизирани емисии, съгласно ЗЧАВ. Съставени са актове и на 2 физически лица за неизпълнение на дадено предписание и на наложена принудителна административна мярка (ПАМ).

През месеца на „Зеления“ телефон са постъпили 25 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, които са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. Оказана е помощ на 10 бр. щъркели с различни наранявания.