РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши 141 проверки през юли
06/08/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли извърши 141 проверки на 133 обекта. Дадени са 40 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта, наложена е една санкция и са издадени 4 наказателни постановления за 44 500 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 6187 лв.

Съставен е акт на Община Маджарово за неизпълнение на дадено предписание за почистване на нерегламентирано сметище в с. Сеноклас. Съставен е акт на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали. Както и на физическо лице за неизпълнение на предписание за прекратяване на незаконно третиране на ИУМПС. Акт е съставен на Завод за производство на хидравлични цилиндри в гр. Джебел, затова че не са предприети мерки за срещу замърсяване на водите на дере от аварийна ситуация. Съставен е акт и на транспортна фирма от Димитровград за тренспортиране на отпадъци, без регистрационен документ.
 
Издадено е наказателно постановление за 30 000 лв. на Община Кърджали, затова че в качеството си на собственик на Регионално депо за неопасни отпадъци не е направила две поредни месечни отчисления за месеците ноември и декември 2019г. съгл. Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Две наказателни постановления по 7 000 лв. са издадени и на превозвачи за транспортиране на контейнери с отпадъци  без регистрационен документ, съгл. ЗУО. С 500 лв. е глобена и фирма за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност. Наложена е санкция на Завод за производството на каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали за неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

През юли на „Зеления“ телефон на РИОСВ Хасково са постъпили 31 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици и животни- 10 щъркела, 3 сови, 1 керкенез, 1 кукумявка и 2 прилепа. Нуждаещите се от грижи са изпратени за лечение или доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора. През месеца са почистени две нерегламентирани сметища на територията на област Хасково.