РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково и Басейнова дирекция проверяват сигнал за замърсяване на река Марица в района на Димитровград
27/07/2020


Експерти на РИОСВ- Хасково и Регионална лаборатория- Хасково извършват проверка  по сигнал за 28 умрели крави, след като са пили вода от канал до река Марица в землището на Димитровград. 

Взети са водни проби, които ще бъдат изследвани в лабораторни условия. В момента проверката продължава, като се проследяват всички възможни източници, включително промишлени.

Басейнова дирекция (БД ИБР) - Пловдив изпрати предупреждение до Областна администрация- Хасково, ВиК- Хасково, ВиК- Димитровград и РЗИ- Хасково за  предприемане на действия, съгласно правомощията им за информиране на населението за възможно замърсяване на водите на река Марица. ВиК- Хасково, ВиК- Димитровград и РЗИ- Хасково е необходимо да извършат анализ на качеството на  питейните води от водоизточници, разположени в терасата на река Марица, като се вземе предвид източниците на отпадъчни води в района и се дадат указание за тяхното ползване от населението.

Спешно е свикан Областният кризисен щаб.