РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три решения по ОВОС и 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС издаде РИОСВ – Хасково за 2006 година
26/02/2007

Три решения по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС на постъпили инвестиционни намерения издаде  регионалната екоинспекция през 2006 година.

Решенията по ОВОС са положителни и одобряват строителство на жилищни сгради и хотелски комплекси в село Брястово, община Минерални бани. От издадените 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС 115 са със заключение „не подлежи на ОВОС” и само 2 със заключение „да се извърши ОВОС”. Инвестиционните намерения, за които трябва да се направи оценка за въздействието им върху околната среда са за изграждане на 18 вятърно-енергийни инсталации в селата Пашово, Михалич, Щит и Равна гора, община Свиленград и ВЕЦ „Надежда” на река Арда.

През 2006 година най-голям е броят на инвестиционните намерения за добив на инертни материали и подземни богатства – 21, на площадки за изкупуване, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали – 16, 9 са за изграждане на автокомплекси с бензиностанции, ресторанти и магазини, 6 за изграждане на вятърни генератори.

Четири инвеститора за миналата година са заявили желание за изграждане на площадки за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и скрап. Останалите намерения са за обекти с обществено предназначение – комплекси от хотел, ресторант и бунгала, строителство на нови или реконструкция на стари пътища, построяване на административни сгради, млекопреработващи предприятия, търговски комплекс „Билла” и други.

Не е малък и броят на желаещите да инвестират в областта на селското стопанство. Проектите са за изграждане на ферми за отглеждане на биволи, крави и домашни птици, за изграждане на оранжерии или на трайни насаждения от ябълки и праскови с капково напояване.

За изминалата година в РИОСВ – Хасково са постъпили и три намерения от инвеститори за изграждане на малки водно електрически централи (МВЕЦ). Проектите предвиждат един от тях да бъде на река Харманлийска, друг на река Марица и третият на река Върбица, община Момчилград.