РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три решения по ОВОС и 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС издаде РИОСВ – Хасково за 2006 година
26/02/2007

Три решения по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС на постъпили инвестиционни намерения издаде  регионалната екоинспекция през 2006 година.

Решенията по ОВОС са положителни и одобряват строителство на жилищни сгради и хотелски комплекси в село Брястово, община Минерални бани. От издадените 117 решения за преценяване необходимостта от ОВОС 115 са със заключение „не подлежи на ОВОС” и само 2 със заключение „да се извърши ОВОС”. Инвестиционните намерения, за които трябва да се направи оценка за въздействието им върху околната среда са за изграждане на 18 вятърно-енергийни инсталации в селата Пашово, Михалич, Щит и Равна гора, община Свиленград и ВЕЦ „Надежда” на река Арда.

През 2006 година най-голям е броят на инвестиционните намерения за добив на инертни материали и подземни богатства – 21, на площадки за изкупуване, съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали – 16, 9 са за изграждане на автокомплекси с бензиностанции, ресторанти и магазини, 6 за изграждане на вятърни генератори.

Четири инвеститора за миналата година са заявили желание за изграждане на площадки за временно съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и скрап. Останалите намерения са за обекти с обществено предназначение – комплекси от хотел, ресторант и бунгала, строителство на нови или реконструкция на стари пътища, построяване на административни сгради, млекопреработващи предприятия, търговски комплекс „Билла” и други.

Не е малък и броят на желаещите да инвестират в областта на селското стопанство. Проектите са за изграждане на ферми за отглеждане на биволи, крави и домашни птици, за изграждане на оранжерии или на трайни насаждения от ябълки и праскови с капково напояване.

За изминалата година в РИОСВ – Хасково са постъпили и три намерения от инвеститори за изграждане на малки водно електрически централи (МВЕЦ). Проектите предвиждат един от тях да бъде на река Харманлийска, друг на река Марица и третият на река Върбица, община Момчилград.