РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 131 проверки през юни
06/07/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юни извърши 131 проверки на 125 обекта. Дадени са 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставен е един акт и е издадено едно наказателно постановление за 100 лв.  Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 6509 лв.

Наказателното постановление е издадено на физическо лице за реализация на инвестиционно предложение без проведена процедура, съгласно ЗБР. Съставеният акт е за неподдържане на пречиствателни съоръжения в техническа и експлоатационна изправност.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 28 сигнала, 17 от които за бедстващи защитени видове птици, 2 костенурки и 1 прилеп. 13 от сигналите са за малки щъркели в безпомощно състояние, предимно паднали от гнездата си. Пострадалите екземпляри са изпратени за лечение в СЦДЖ в Ст.Загора. Почистено е и нерегламентирано сметище в землището на с. Оряхово, общ. Любимец.