РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие
22/05/2020


Международният ден на биологичното разнообразие е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за съхранение на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване.

През декември 2000г. за Международени ден на биологичното разнообразие се обявява 22 май. Това е денят, когато през 1992г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

България ратифицира Конвенцията през февруари 1996г. и от 16 юли 1996г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. България се нарежда на едно от първите места в Европа по своето биоразнообразие.

На територията на РИОСВ– Хасково има 93 защитени територии: 50 природни забележителности, 38 защитени местности, 4 поддържани резервата и 1 резерват.

През месеца на биологичното разнообразие, РИОСВ Хасково организира с подрастващите дистанционна образователна инициатива по време на която децата трябваше да снимат птици от балконите и дворовете си, да засаждат семена на растения служещи за храна и цветя в саксии, както и да споделят своите дейности и наблюдения чрез снимки, презентации и видеа. През месеца в специално създадената Фейсбук група "Екоклуб Приятели на природата" бяха показани онлайн и няколко тематични презентации.

За допълнителна информация: тук.