РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Протокол с одобрените и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Националната кампания „За Чиста Околна Среда– 2020 г."
30/04/2020

 

Протокол с одобрените и класирани проектни заявления от общини, кметства, училища, ЦПРЛ и детски градини, подлежащи на финансиране в рамките на Националната кампания „За Чиста Околна Среда – 2020 г." и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам": ТУК.