РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

41 фирми проверени от РИОСВ – Хасково за оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили
14/02/2007

      41 фирми са проверени от експерти на регионалната екоинспекция за оборудване, съдържащо устойчиви органични замърсители – полихлорирани бифенили (ПХБ).  Проверките са извършени за периода от октомври 2006 година до момента.

     117 фирми на територията на областите Хасково и Кърджали в срок до 30 септември 2006 година трябваше да извършат инвентаризация на оборудване, което може да съдържа полихлорирани бифенили. Фирмите следва да установят вида и местонахождението, както и да извършат маркиране и почистване на оборудването, в което се съдържат такива синтетични масла. Всички са изпълнили предписаното в срок и са подали в регионалната екоинспекция исканата информация. Тези от тях, които се съмняват, че използват или съхраняват ПХБ са изпратили проби за анализ в акредитирани лаборатории.

      При извършените 41 проверки е констатирано пълно съответствие между предоставената в РИОСВ – Хасково информация и установеното на място. По – голямата част от фирмите работят с българско оборудване, при което се използват масла, несъдържащи ПХБ.

     Само една е фирмата декларирала наличието на оборудване, съдържащо устойчивите органични замърсители - ПХБ. Това е „Неохим” АД, град Димитровград. В подадената декларация завода за производство на азотни торове е посочил, че притежава шест трансформатора и кондензатори, в които използват масла, съдържащи ПХБ.

       При проверка на РИОСВ – Хасково на „Териториално диспечерско управление – юг”, град Пловдив,  което има поделения на територията на областите Пловдив, Хасково и Стара Загора, е констатирано, че при изпитването на кондензатор, излязъл от употреба, в него се съдържат от синтетичните масла.

     Към оборудване, което може да съдържа ПХБ се отнасят трансформатори и кондензатори, резистори и индуктори, изолатори във високоволтови електрически станции, високоволтови прекъсвачи и всяко друго оборудване, съдържащо топлопредаващи или изолационни течности. Такова оборудване притежават почти всички производствени фирми, като ВиК, с всички помпени станции към него, електроразпределителните предприятия, мрежи с високо напрежение и други.

В техните декларации няма посочено, налично оборудване, което да съдържа полихлорирани бифенили.