РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 191 проверки от началото на годината
06/03/2020

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през първите два месеца на годината извърши 191 проверки на 189 обекта. Дадени са 113 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 13 акта, наложена е 1 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 3 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 11 417 лв.

Наказателни постановления са издадени на Община Ивайловград за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени места на стойност 1400 лв. и на Община Харманли за 500 лв., поради неподдържане на ПСОВ в с. Бисер в техническа и експлоатационна изправност. Съставен е акт и е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма в Маджарово, поради неспазване на определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. Със 100 лева е глобено физическо лице за нарушение на забрани в заповед за обявяване на защитена зона.

Съставени са актове на Община Крумовград за неподдържане на ПСОВ,  на Винарска изба в Свиленград за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на  пречиствателните съоръжения, на две физически лица за незаконно съхранение на излезли от употреба МПС, както и на други две лица за транспортиране на отпадъци без регистрационен документ. Два акта са съставени на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Хасково и в Кърджали.

Актове са съставени на предприятие за добив на неметални минерали в Кърджали за неизпълнение на предписание и на ТЕЦ в Димитровград  за неизпълнение на условие от Решение на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на План за привеждане в съответствие с нормативните изисквания на депа за неопасни отпадъци. Актове са съставени още на Завод за каучукови и пластмасови съединения за автомобили в Кърджали, поради неизвършена регистрация за внос на натриев хидроксид, съгласно изискванията на Регламент REACH и на Община Кърджали по ЗООС.

Наложена е принудителна административна мярка на Община Кърджали за спиране на  дейностите по експлоатацията на Клетка №1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци, обслужващо общините Кърджали, Ардино, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене, намиращо се в землищата на с.Вишеград и с.Островец,  кърджалийска община.

От началото на годината са почистени 7 нерегламентирани сметища в региона: в с.Сива река, общ.Свиленград; в землището на с. Крепост, общ. Димитровград; в местност „Мандалъка“ край Ивайловград; в с.Васково, общ. Любимец; в землището на с. Конуш и с. Малево и между селата Корен и Малево, общ. Хасково.

На "Зеления" телефон през януари и февруари са постъпили 27 сигнала.