РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ даде предписания за почистване на речните корита
14/02/2020


По заповед на министъра на околната среда и водите ще бъдат извършени проверки в цялата страна за наличие на нерегламентирани сметища и осигуряване проводимост на реките.

РИОСВ- Хасково даде предписания на кметовете на 17-те общини на територията, контролирана от инспекцията за предприемане на мерки за почистване и недопускане образуването на нерегламентирани сметища на териториите на общините, включително речните корита и прилежащите територии. Срокът на изпълнение на предписанията е 30 април 2020г. 

До края на месец май ще бъдат извършени проверки за изпълнение на дадените предписания. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно- наказателни мерки. За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда глоба от 2000 до 20 000 лева.