РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 24.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Текуща санкция в размер на 455 лева плаща „Неохим” АД Димитровград за причинено замърсяване на околната среда
12/02/2007

     За причинено замърсяване на околната среда РИОСВ – Хасково е наложила ежемесечна санкция на „Неохим” АД град Димитровград  в размер на 455 лева. Глобата е за превишаване на допустимите емисии на прах от амониев нитрат и амоняк в отпадъчните газове, изпускани в атмосферата. Те се образуват при производството на амониева селитра.

     Наложената санкция е в сила от края на декември, когато е извършена проверката в завода за производство на амоняк, азотна киселина и амониева селитра. Резултатите от направените контролни замервания на отпадъчните газове показват, че при непрекъснат режим на работа на завода съдържанието на прах от амониев нитрат и амоняк е над нормите за допустими емисии по тези показатели.

     За причинено замърсяване на околната среда определените по реда на Закона за опазване на околната среда текущи санкции са в сила до извършването на нова проверка. След излизане на резултатите от анализа текущата месечна санкция се актуализира.