РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Световен ден на влажните зони- 2 февруари
“Животът процъфтява във влажните зони”
31/01/2020

 

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони- те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.  

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са: Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство; Замърсяване; Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов); Инвазивни видове; Климатични промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:
• Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони.
• Регистрирайте и споделете Вашето събитие на www.worldwetlandsday.org
• Посетете worldwetlandsday.org за информационни материали.
•  Научете за типовете влажни зони в нашата страна.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция- www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.). Тези материали следва да бъдат разпечатани от Вас, в случай на ползване.

Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в повърхностния й слой, целогодишно или сезонно. Това са екосистеми, в които водата е основния фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Според Рамсарската конвенция, влажните зони са: блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля 6 метра. Конвенцията за опазване на влажните зони е международно споразумение, подписано на 2 февруари 1971г. в иранския град Рамсар. В списъка на Конвенцията за  влажните зони с международно  значение, България е представена  с 11 влажни зони.

РИОСВ- Хасково изпрати презентация, брошура и информационно-образователни материали до училищата и детските градини в региона с цел организиране на образователни инициативи по темата. Своите събития може да споделите в кратък текст и снимки на Фейсбук страницата "Приятели на природата" или на е-поща: [email protected].