РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 72 проверки през последния месец на годината
06/01/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през декември извърши 72 проверки на 72 обекта. Дадени са 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта и са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 6900 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4012 лв.

За нарушения по Закона за водите са издадени наказателни постановления на две винарска изби в Харманли по 500 лв., на предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили в Димитровград за 2000 лв., на млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел за 1000 лв. и на Община Момчилград за 500 лв. С 2000 лв. е глобено предприятие за производство на армирани със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали. Две физически лица са глобени с по 100 лв. за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост и растениевъдно-животновъдно стопанство за разораване на имот в защитен зона от Натура 2000 в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й с 200 лв.

Съставен е акт на Община Харманли за неподдържане на ПСОВ в с.Бисер в техническа и експлоатационна изправност.  Два акта са съставени на цех за допълнителна обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в гр.Крумовград  за нарушение по  Закона за чистотата на атмосферния въздух и за наднормени нива на шума излъчван в околната среда. За непредоставяне на документи относно отчета за дейностите с отпадъци, акт е съставен и на предприятие за производство на малц в Хасково.

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала.