РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 72 проверки през последния месец на годината
06/01/2020


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през декември извърши 72 проверки на 72 обекта. Дадени са 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 4 акта и са издадени 9 наказателни постановления на обща стойност 6900 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4012 лв.

За нарушения по Закона за водите са издадени наказателни постановления на две винарска изби в Харманли по 500 лв., на предприятие за сглобяване на кабелни инсталации за автомобили в Димитровград за 2000 лв., на млекопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел за 1000 лв. и на Община Момчилград за 500 лв. С 2000 лв. е глобено предприятие за производство на армирани със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали. Две физически лица са глобени с по 100 лв. за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост и растениевъдно-животновъдно стопанство за разораване на имот в защитен зона от Натура 2000 в нарушение на забрана от заповедта за обявяването й с 200 лв.

Съставен е акт на Община Харманли за неподдържане на ПСОВ в с.Бисер в техническа и експлоатационна изправност.  Два акта са съставени на цех за допълнителна обработка и монтаж на каучукови и пластмасови съединения в гр.Крумовград  за нарушение по  Закона за чистотата на атмосферния въздух и за наднормени нива на шума излъчван в околната среда. За непредоставяне на документи относно отчета за дейностите с отпадъци, акт е съставен и на предприятие за производство на малц в Хасково.

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в региона. На „Зеления“ телефон са постъпили 8 сигнала.