РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 73 проверки през януари
05/02/2007

     Експертите от РИОСВ – Хасково извършиха 73 проверки през изминалия месец. На 18 от проверените фирми, дружества и предприятия са дадени предписания за отчетния период. 14 фирми на територията на Хасковска и Кърджалийска области са получили предписания за предоставяне в срок на документи за количествата опаковани стоки, пускани на пазара, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

     Предписание за почистване на разпилени отпадъци от излезли от употреба препарати за растителна защита е получила земеделската кооперация в село Царева поляна, община Стамболово. Предписано е още отпадъците да се съхраняват на безопасно място до последващото им третиране с цел унищожаване. Проверката е извършена след постъпил в регионаланата екоинспекция сигнал за транспортиране на отпадъци от пестициди в селото.

     При неизпълнение на предписаните мерки в посочения от експертите срок Закона за опазване на околната среда (ЗООС) предвижда  налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.

      Най-много проверки са извършени на пунктове за събиране и съхраняване на отпадъчни масла и нефтопродукти, които не притежават разрешително за тази дейност по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На всички тях ще бъдат дадени предписания за започване на процедура по издаване на разрешително. Проверени са такива пунктове в Хасково, Димитровград, Харманли и Кърджали. Проверките на експертите ще продължат съгласно контролния план на екоинспекцията.

     През януари са извършени и проверки на единадесет минно-добивни обекта в Хасковска и Кърджалийска области. Те се правят след предоставянето в регионалната екоинспекция на годишните им технически проекти  с цел издаването на становище за дейността на обекта.

     Експертите от РИОСВ – Хасково продължават и проверките на предприятия за доказване наличието на обурудване, съдържащо полихлорирани бифенили (устойчиви органични замърсители).