РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по Оперативна програма „Околна среда“
13/12/2019

 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Азис и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово– Кърджали 54“.

Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и  числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване, картиране на находищата и провеждането на природозащитни дейности – поставяне на къщички, маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на прилепите.

В проекта ще се организират информационни срещи и образователна кампания сред учениците за привличане на доброволци за участие в проучванията.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде събрана и анализирана актуална информация за състоянието на трите вида прилепи и ще бъдат създадени условия за тяхното опазване. Целта е да се повиши информираността и мотивацията на общността по отношение на съхранението на прилепите като важна част биологичното разнообразие.

Проектът е на стойност 187 хил. лв. и е финансиран изцяло по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

МОСВ