РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Три вида прилепи в Кърджали ще бъдат опазвани със средства по Оперативна програма „Околна среда“
13/12/2019

 

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за опазването на три вида прилепи в Кърджали. На подписването присъстваха кметът на общината Хасан Азис и Латиф Расим – председател на управителния съвет на местна инициативна група (МИГ) „Стамболово– Кърджали 54“.

Проектът е насочен към изследване и подобряване на състоянието на Подковонос на Мехели (Rhinolophusmehelyi), Широкоух прилеп (Barbastellabarbastellus) и Дългоух нощник (Myotisbechsteinii). Предвижда се провеждане на проучвания за разпространението и  числеността на видовете в размножителните колонии и местата за зимуване, картиране на находищата и провеждането на природозащитни дейности – поставяне на къщички, маркиране и съхраняване на биотопни дървета, предоставящи убежища на прилепите.

В проекта ще се организират информационни срещи и образователна кампания сред учениците за привличане на доброволци за участие в проучванията.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде събрана и анализирана актуална информация за състоянието на трите вида прилепи и ще бъдат създадени условия за тяхното опазване. Целта е да се повиши информираността и мотивацията на общността по отношение на съхранението на прилепите като важна част биологичното разнообразие.

Проектът е на стойност 187 хил. лв. и е финансиран изцяло по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

МОСВ