РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 104 проверки през ноември
05/12/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през ноември извърши 104 проверки на 103 обекта. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 16 акта и са издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 10 650 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 13 381 лв.

9 акта са съставени на физически лица, 7 от които за разораване на имоти в защитени зони от „Натура 2000“ в нарушение на забрана от заповедта за обявяването им и 2 акта за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост. Актове са съставени на винарска изба в Харманли  за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване.  Също на предприятие за производство на полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали за неизпълнение на дадено предписание, на Община Момчилград за неподдържане на двете ПСОВ в с. Прогрес в техническа и експлоатационна изправност и на Община Ивайловград за допуснато изхвърля на неопасни отпадъци на неразрешени за това места. За неводене на отчетност за дейности с отпадъци и за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци са съставени актове и на две площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали в Кърджали и в Хасково.

Издадени са 2 наказателни постановления по 3 000 лв. за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на нерегламентирано събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС от площадки в с. Кьосево, общ. Кърджали и землището на Свиленград. С 2000 лв. е глобен ракиен казан в с. Злато поле, общ. Димитровград за заустване на отпадни води в дере без издадено разрешително за заустване. С 2000 лв. е глобена и Община Симеоновград  за неизпълнение на предписание за почистване на нерегламентирано сметище. Винарска изба в Ивайловград е глобена с 500 лв. за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Наказателни постановления са издадени  и на две физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по  оценка за съвместимост.

Почистени са 12 нерегламентирани сметища в с. Перперек, с. Солище, с. Стремци и с. Скалище, община Кърджали; района около стадион ,,Горубсо“ в гр. Кърджали; с. Караманци, с. Сусам и с. Татарево, община Минерални бани; с.Иваново,  община Харманли; с. Троян и с. Свирково, община Симеоновград и на изхода на гр. Симеоновград в посока Стара Загора.

В изпълнение на проект “Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност”, финансиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество, са ликвидирани складовете за съхранение на негодни за употреба препарати в с. Горски извор, общ. Димитровград и с. Стойково, общ. Хасково, с което опасността от замърсяване на компонентите на околната среда е изцяло премахната.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 11 сигнала.