РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 136 проверки през октомври
05/11/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през октомври  извърши 136 проверки на 132 обекта. Дадени са 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 11 акта и са издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 26 200 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 3 254 лв.

Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по по оценка за съвместимост. Съставени са 2 акта за неизпълнение на предписания, дадени на Община Симеоновград за почистване на нерегламентирано сметища и на площадка в кърджалийското с. Кьосево за преустановяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. Актове за нарушения по Закона за водите са съставени на Завод за производството на автомобилни компоненти в Димитровград, на две винарски изби в Ивайловград и с.Коларово и на ракиен казан в с.Злато поле.

Издадено е наказателно постановление за 10 000 лв. на „Траш Еко Пак“ ООД, поради неизпълнение в срок на дадено предписание за изнасяне на натрупани отпадъци от площадка в района на "ТЕЦ Марица 3" в Димитровград до 15.09.2019г., транспортирането на които беше извършено в периода от 16 до 25 септември 2019г.

Наказателно постановление за 2000 лв. е издадено на Завод за каучукови изделия в Димитровград за неизпълнение на предписание за представяне на оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. За неизпълнение на предписание, дадено за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС с 5000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали. С 1000 лв. е глобен месокомбинат в с. Вълкович, общ.Джебел, поради неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното. Глобен е и Завод за каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали с 8000 лв. за нарушения по ЗООС.

През месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища: по пътя в близост до гр.Маджарово, в гр.Тополовград по пътя за с.Орешник, в коритото на р.Чакаларовска, община Кирково, в землищата на селата Брод, Бряст и Странско, общ. Димитровград и в землището на с. Гняздово, общ.Кърджали, както и сметище от изхвърлени употребявани гуми в дере до площадката на бившия ТЕЦ-Хасково.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 6 сигнала.