РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регионалната екоинспекция извърши 136 проверки през октомври
05/11/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през октомври  извърши 136 проверки на 132 обекта. Дадени са 30 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 11 акта и са издадени са 7 наказателни постановления на обща стойност 26 200 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 3 254 лв.

Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по по оценка за съвместимост. Съставени са 2 акта за неизпълнение на предписания, дадени на Община Симеоновград за почистване на нерегламентирано сметища и на площадка в кърджалийското с. Кьосево за преустановяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС. Актове за нарушения по Закона за водите са съставени на Завод за производството на автомобилни компоненти в Димитровград, на две винарски изби в Ивайловград и с.Коларово и на ракиен казан в с.Злато поле.

Издадено е наказателно постановление за 10 000 лв. на „Траш Еко Пак“ ООД, поради неизпълнение в срок на дадено предписание за изнасяне на натрупани отпадъци от площадка в района на "ТЕЦ Марица 3" в Димитровград до 15.09.2019г., транспортирането на които беше извършено в периода от 16 до 25 септември 2019г.

Наказателно постановление за 2000 лв. е издадено на Завод за каучукови изделия в Димитровград за неизпълнение на предписание за представяне на оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси. За неизпълнение на предписание, дадено за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС с 5000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали. С 1000 лв. е глобен месокомбинат в с. Вълкович, общ.Джебел, поради неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното. Глобен е и Завод за каучукови, пластмасови и метални съединения в Кърджали с 8000 лв. за нарушения по ЗООС.

През месеца са почистени 8 нерегламентирани сметища: по пътя в близост до гр.Маджарово, в гр.Тополовград по пътя за с.Орешник, в коритото на р.Чакаларовска, община Кирково, в землищата на селата Брод, Бряст и Странско, общ. Димитровград и в землището на с. Гняздово, общ.Кърджали, както и сметище от изхвърлени употребявани гуми в дере до площадката на бившия ТЕЦ-Хасково.

На „Зеления“ телефон през месеца са постъпили 6 сигнала.