РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково ще глоби дружество за горене на кабели в Хасково
04/11/2019


Експерти от РИОСВ– Хасково извършиха незабавна проверка след постъпил сигнал за черен задушлив дим в хасковския квартал „Република“.

При проверката е констатирано, че на площадка за събиране и третиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от употреба МПС, стопанисвана от „Индустриални суровини“ ООД, се изгарят кабели с цел отстраняване на пластмасовата обвивка. Дадено е предписание за преустановяване и недопускане запалването и изгарянето на отпадъци в района на площадката. На дружеството ще бъде съставен акт за нерегламентирано изгаряне на неопасни отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.