РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 87 проверки през септември
07/10/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през септември  извърши 87 проверки на 84 обекта. Дадени са 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 200 лв., съставени са 5 акта и е наложена една санкция. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2951,80 лв.

Съставен е акт и са издадени две наказателни постановления по 100 лв. на 3 физически лица от Харманли и Крумовград за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставен е акт на месопреработвателно предприятие в с.Вълкович, общ. Джебел за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с условията на разрешителното за заустване.

Три акта са съставени за неизпълнение на предписания, дадени на едноличен търговец за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС на площадка в Кърджали, на завод за каучукови издалия в Димитровград за представяне на документи съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и за отстраняване на отпадъци от площадката в района на ТЕЦ „Марица 3“- Димитровград в срок до15.09. 2019 г.

Почистено е нерегламентирано сметище в земл. на кърджалийското село Сипей. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала.