РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ Хасково извърши проверка след сигнал за нерегламентирано изхвърляне на излезли от употреба гуми
04/10/2019

 

След постъпил сигнал за изхвърлени на територията на бившия ТЕЦ в гр. Хасково излезли от употреба гуми и гумени съединения, РИОСВ- Хасково извърши проверка на място на 01.10.2019г. с представител на Община Хасково.

При проверката се установи, че в дерето и по склона между боровата горичка и района на бившия ТЕЦ са изхвърлени излезли от употреба гуми и купчина битови и строителни отпадъци.  Със съставения констативен протокол е дадено предписание, с което се задължава кметът на Община Хасково да организира почистване на натрупаните битови и строителни отпадъци, като същите се извозят до Регионално депо- с. Гарваново, а изхвърлените гуми да се съберат и предадат за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите документи по Закона за управление на отпадъците

В района на бившия ТЕЦ, освен описаните отпадъци в една от основните производствени сгради са изхвърлени големи количества отпадъци, представляващи негодни за употреба гумени изделия за автомобилната индустрия. Тъй като е установено превозното средство, извършващо транспортирането на описаните материали от видеонаблюдението на гр. Хасково, Община Хасково е подала сигнал до Районна прокуратура- Хасково на 02.10.2019г. с молба за предприемане на действия по компетентност за извършване на проверка по изнесените факти.

На 03.10.2019 г. с помощта на системата за видеонаблюдение представители на Община Хасково и РИОСВ- Хасково са установили на място лицето, транспортиращо отпадъците. След изясняване на всички обстоятелства по извършеното нарушение, ще бъде дадено предписание за предприемане на действия за безопасно ликвидиране на замърсяването в съответствие с разпоредбите на ЗУО. В случай, че деянието не е престъпление ще бъдат предприети и съответни административнонаказателни мерки.