РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Отпадъците до „ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград са изчистени
04/10/2019

 

Натрупаните отпадъци на територията на ТЕЦ „Марица 3“ АД- Димитровград са извозени от площадката. Транспортирането им е извършено в периода от 16 до 25 септември 2019 г. Припомняме, че РИОСВ Хасково даде предписание на „Траш Еко Пак“ ООД- титуляр на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци на площадката, разположена на територията на ТЕЦ ,,Марица 3,  ползвана по договор за наем.

Отпадъците са предадени на „Сорт Комерс“ ЕООД  за последващо третиране на площадка в с. Хаджидимитрово, област Ямбол въз основа на сключен договор между двете дружества. „Сорт Комерс“ ЕООД притежава всички необходими документи и разрешителни за дейността, както и сепарираща инсталация. Целта е отпадъците да се сортират чрез сепариращата инсталация, като се отделят рециклируемите, които да се балират отново и предадат на краен преработвател. Негодните за рециклиране отпадъци ще се доставят за обезвреждане в общинско депо.

Тъй като срокът на даденото предписание за извозване на отпадъците– 15 септември 2019 г., не беше спазен,  на 26 септември на „Траш Еко Пак“ ЕООД е съставен акт за установяване на административно нарушение.