РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Информация до всички оператори на промишлени инсталации и съоръжения
24/09/2019


Собствените периодични измервания на шум в околната среда, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения, се извършват с периодичност на измерванията съгл. чл. 27 от Наредба №54 от 13 декември 2010г.:

1. При въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/ или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. За действащи промишлени източници- не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;
3. В съответствие с условията, определени в решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения по чл. 99 ЗООС и издадените комплексни разрешителни по чл. 117 ЗООС.

Резултатите от собствени периодични измервания, на показателите за шум в околната среда се представят в РИОСВ- Хасково под формата на доклад, до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител /образец/ (по реда на чл.30 от Наредба № 54, ДВ бр.3 от 11.01.2011г.)