РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

12 централизирани склада за съхранение на препарати за растителна защита контролира РИОСВ – Хасково
19/12/2006

12 централизирани склада за съхранение на препарати за растителна защита контролира регионалната екоинспекция в Хасково. Те са разположени на територията на девет общини от областите Хасково и Кърджали. В тях се съхраняват забранени и негодни за употреба пестициди. Общото количество на препаратите в твърдо състояние е близо 517 000 килограма, а на тези в течно около 290 000 литра.

 Складовете са  изградени със средства от Предприятието за дейности по опазване на околната среда към МОСВ и Министерството на земеделието и горите, като негодните за употреба препарати за растителна защита в тях са преопаковани с цел безопасното им съхранение. Две от депата имат и осигурена охрана от съответните общини Любимец и Димитровград.

Община Свиленград е защитила проект за изграждане на склад, в който да бъдат събрани и съхранени вредните препарати от 15 депа, разположени на територията на цялата община.

Централизираните складове са собственост на съответните общини, а  РИОСВ – Хасково осъществява ежегоден контрол и мониторинг на всички тях.

На територията контролирана от екоинспекцията има още 23 склада за излезли от употреба препарати за растителна защита. Те се намират на територията на общините Хасково, Минерални бани, Стамболово, Маджарово, Симеоновград, Ивайловград, Джебел и Момчилград. По – голямата част от тях са собственост на бивши земеделски кооперации или частна собственост. Проверките на експерти от регионалната екоинспекция показват, че са в лошо състояние, неохраняеми и наличните в тях пестициди създават потенциална опасност за инциденти и замърсяване на околната среда.

Всяка от тези общини трябва да изгради централизирани складове, добре поддържани и охранявани. Целта е след това забранените препарати да бъдат трайно обезвредени в специално създадени за това заводи.