РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 116 обекта през август
04/09/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през август  извърши 116 проверки на 116 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта и е наложена 1 санкция. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2708 лв.

Съставени са 2 акта на физически лица от Свиленград и от Харманли. Единият е за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на дейност на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Свиленград. Другият е за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставен е акт и на завод за каучукови изделия в Кърджали по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Почистено е нерегламентирано сметище в сухото дере в харманлийското село Върбово.

На „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала, 7 от които за бедстващи защитени видове птици- 4 щъркела, белоглав лешояд, орел и гларус.  Нуждаещите се от лечение са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.