РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 116 обекта през август
04/09/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през август  извърши 116 проверки на 116 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 3 акта и е наложена 1 санкция. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2708 лв.

Съставени са 2 акта на физически лица от Свиленград и от Харманли. Единият е за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на дейност на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Свиленград. Другият е за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставен е акт и на завод за каучукови изделия в Кърджали по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Почистено е нерегламентирано сметище в сухото дере в харманлийското село Върбово.

На „Зеления“ телефон са постъпили 18 сигнала, 7 от които за бедстващи защитени видове птици- 4 щъркела, белоглав лешояд, орел и гларус.  Нуждаещите се от лечение са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.