РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково даде предписание за разчистване на отпадъците край ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград
23/08/2019


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)- Хасково даде предписание за отстраняване на отпадъците, струпани на площадката край ТЕЦ „Марица 3“ АД в Димитровград, със срок на изпълнение до 15.09.2019г. Предписанието е дадено на „Траш Еко Пак“ ООД- титуляр на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци на площадката, разположена на територията на ТЕЦ ,,Марица 3, ползвана по договор за наем.

Предприетата мярка е в резултат на проверка на място след постъпили сигнали и публикации в регионалния печат за натрупано голямо количество отпадъци на територията на ТЕЦ- а в Димитровград. По време на проверката беше установено, че на площадката се съхраняват 622 т. частично балирани, нееднородни отпадъци.

За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда глоба до 20 000 лв.