РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 120 обекта през юли
02/08/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли  извърши 121 проверки на 120 обекта. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставен е 1 акт, наложени са 2 санкции и са издадени 12 наказателни постановления на стойност 17 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 10 680 лв.

Съставен е акт и са издадени 5 наказателни постановления на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на кмета на Община Тополовград, на месокомбинат в Харманли и на предприятие за производство на пластмасови изделия в Крумовград. Две наказателни постановления са издадени за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали и в Хасково.  Глобени са още асфалтова база в Момчилград  за неизвършени собствени, периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители и фирма за търговия с черни и цветни метали в Харманли за неводене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО.

През месеца са почистени 9 нерегламентирани сметища на територията, контролирана от РИОСВ Хасково. Прекратено е нерегламентираното третиране на излезли от употреба МПС от физически лица на площадки в гр. Любимец и в селата Войводово, общ. Хасково и  Малко градище, общ. Любимец, а терените са почистени от отпадъци. След сигнали от граждани е извършена реконструкция на вентилационната система на Хлебозавод в Хасково, в резултат на което е постигнато ограничаване на шума, излъчван в околната среда и спазване на нормите.

На „Зеления“ телефон са постъпили 36 сигнала, 27 от които за бедстващи защитени видове птици- над 20 щъркели, сови, кукумявка, мишелов, осояд и овесарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.