РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 120 обекта през юли
02/08/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юли  извърши 121 проверки на 120 обекта. Дадени са 29 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставен е 1 акт, наложени са 2 санкции и са издадени 12 наказателни постановления на стойност 17 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 10 680 лв.

Съставен е акт и са издадени 5 наказателни постановления на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са 3 наказателни постановления за неизпълнение на дадени предписания на кмета на Община Тополовград, на месокомбинат в Харманли и на предприятие за производство на пластмасови изделия в Крумовград. Две наказателни постановления са издадени за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Кърджали и в Хасково.  Глобени са още асфалтова база в Момчилград  за неизвършени собствени, периодични измервания на изпусканите в атмосферния въздух замърсители и фирма за търговия с черни и цветни метали в Харманли за неводене на отчетност, съгласно изискванията на ЗУО.

През месеца са почистени 9 нерегламентирани сметища на територията, контролирана от РИОСВ Хасково. Прекратено е нерегламентираното третиране на излезли от употреба МПС от физически лица на площадки в гр. Любимец и в селата Войводово, общ. Хасково и  Малко градище, общ. Любимец, а терените са почистени от отпадъци. След сигнали от граждани е извършена реконструкция на вентилационната система на Хлебозавод в Хасково, в резултат на което е постигнато ограничаване на шума, излъчван в околната среда и спазване на нормите.

На „Зеления“ телефон са постъпили 36 сигнала, 27 от които за бедстващи защитени видове птици- над 20 щъркели, сови, кукумявка, мишелов, осояд и овесарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.