РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково провери Хлебозавод „ТИМС“ след жалби и подписка за силен шум
09/07/2019


Експерти от РИОСВ- Хасково и Регионалната лаборатория извършиха проверка на “Хлебозавод Тимс“ в Хасково във връзка с подадени сигнали и подписка от граждани за постоянен шум и неприятна миризма в района в резултат на производствената дейност.  Проверката беше извършена вчера в 17:30 ч., след сигнализиране на жалбоподателите по телефона, че заводът започва да работи.

При извършения оглед на производствената площадка и помещения е установено, че всички линии за производство са в работен режим. Заводът работи неравномерно- в зависимост от пазарното търсене и направените заявки от клиенти. При проверката е проведен разговор с двама от жалбоподателите, които определят като основен източник на шум линията за кифлички, плитки и бисквити и складовото помещение „Ескпедиция на готова продукция“. Установено е, че към всички помещения в обекта е изградена вентилация и климатизация. По данни на управителя на дружеството в най-кратък срок ще бъде извършена реконструкция на вентилационната система, като изходящият въздуховод ще бъде шумоизолиран и изведен от западната страна на помещението, към вътрешния двор, по-далеч от жилищните сгради.

Във връзка с миризмите в резултат на дейността е извършен и обход на района по най-близо разположените улици, при който не e установено наличие на миризма.

При проверката не са извършени измервания на нивата на шума в околната среда поради това, че според жалбоподателите излъчваният в момента шум е с нисък интензитет. Предстои извършването на внезапна проверка за измерване нивата на шума след допълнително уведомяване от жалбоподателите по телефона.