РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 129 проверки през месец юни
05/07/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юни  извърши 129 проверки на 128 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 15 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4 918 лв.

Издадени са 2 наказателни постановления по 7 000 лв. за нерегламентирано третиране за излезли от употреба МПС в Кърджали. Други две наказателни постановления по 500 лв. са издадени на бетонов възел в гр.Свиленград за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на кравеферма в момчилградското село Прогрес за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Съставени са два акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са още  два акта за неизпълнение на дадени предписания и един за неводене на отчетност.

Почистени са 8 нерегламентирани сметища в землищата на селата Георги Добрево, общ. Любимец, Соколино, общ. Момчилград, Устрем, общ. Тополовград, Царевец, общ. Кърджали и с. Клокотница, общ. Хасково, както и в землището на гр. Хасково по пътя за с. Въгларово и до разклона за с. Балабаново, общ. Кърджали.

На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, от които 18 за бедстващи защитени видове птици- щъркели, сови, ветрушка, пеликан, кълвач, гларус, бързолет и черешарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение екземпляри са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.