РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 129 проверки през месец юни
05/07/2019

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково през месец юни  извърши 129 проверки на 128 обекта. Дадени са 34 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 15 000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 4 918 лв.

Издадени са 2 наказателни постановления по 7 000 лв. за нерегламентирано третиране за излезли от употреба МПС в Кърджали. Други две наказателни постановления по 500 лв. са издадени на бетонов възел в гр.Свиленград за неподдържане на пречиствателно съоръжение в техническа и експлоатационна изправност и на кравеферма в момчилградското село Прогрес за осъществяване на дейност без приети по установения ред пречиствателни съоръжения.

Съставени са два акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Съставени са още  два акта за неизпълнение на дадени предписания и един за неводене на отчетност.

Почистени са 8 нерегламентирани сметища в землищата на селата Георги Добрево, общ. Любимец, Соколино, общ. Момчилград, Устрем, общ. Тополовград, Царевец, общ. Кърджали и с. Клокотница, общ. Хасково, както и в землището на гр. Хасково по пътя за с. Въгларово и до разклона за с. Балабаново, общ. Кърджали.

На „Зеления“ телефон са постъпили 26 сигнала, от които 18 за бедстващи защитени видове птици- щъркели, сови, ветрушка, пеликан, кълвач, гларус, бързолет и черешарка. Нуждаещите се от доотглеждане или лечение екземпляри са изпратени в Спасителния център за диви животни в Ст.Загора.