РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 108 проверки през месец май
05/06/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково през месец май извърши 108 проверки на 104 обекта. Дадени са 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 5000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 998лв.

За нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е издадено наказателно постановление за 2000 лв. и са съставени 4 акта на физически лица. Съставен е акт и на бетонов възел в Свиленград  за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на кланица край кърджалийското село Енчец, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. С 2000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали за неизпълнение на дадено предписание.

Почистени са три нерегламентирани сметища- в землищата на с.Балабаново, общ.Момчилград, на гр.Кърджали и на гр.Тополовград. Прекратено е горенето на отпадъци в Регионално депо- гр. Харманли. През месеца продължиха проверките по дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, по време на които не са констатирани замърсявания.

На „Зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала, 16 от тях са за бедстващи защитени видове птици и животни. През месеца е оказана помощ на 43 костенурки, 5 щъркела, 2 сови, сойка и гларус, които са изпратени за лечение в Спасителни центрове за диви животни.