РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 17.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 108 проверки през месец май
05/06/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково през месец май извърши 108 проверки на 104 обекта. Дадени са 21 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 и са издадени 3 наказателни постановления на стойност 5000 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 998лв.

За нерегламентирано третиране на излезли от употреба МПС е издадено наказателно постановление за 2000 лв. и са съставени 4 акта на физически лица. Съставен е акт и на бетонов възел в Свиленград  за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност. Издадено е наказателно постановление за 1000 лв. на кланица край кърджалийското село Енчец, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. С 2000 лв. е глобен и едноличен търговец от Кърджали за неизпълнение на дадено предписание.

Почистени са три нерегламентирани сметища- в землищата на с.Балабаново, общ.Момчилград, на гр.Кърджали и на гр.Тополовград. Прекратено е горенето на отпадъци в Регионално депо- гр. Харманли. През месеца продължиха проверките по дадените предписания до общините, във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите за почистване на нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, по време на които не са констатирани замърсявания.

На „Зеления“ телефон са постъпили 21 сигнала, 16 от тях са за бедстващи защитени видове птици и животни. През месеца е оказана помощ на 43 костенурки, 5 щъркела, 2 сови, сойка и гларус, които са изпратени за лечение в Спасителни центрове за диви животни.