РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково издаде 11 наказателни постановления през април
07/05/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Хасково през април извърши 119 проверки на 116 обекта. Дадени са 63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта, наложени са 4 санкции и са издадени 11 наказателни постановления на стойност 26 500 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2682лв.

Издадени са 6 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица, 4 от които за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост, едно за разораване на площ в защитена местност и едно за убита птица от вида тръстиков блатар чрез поставяне на отровни примамки в района на симеоновградското село Тянево. С 1400 лв. е глобено друго физическо лице  за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ.

Наказателно постановление за 10 000 лв. е издадено на хасковска фирма за производство и търговия на гасена вар и варов разтвор, поради липса на регистрация съгласно изискванията на Регламент REACH. За неподдържане на пречиствателните съоръжения в техническа и експлоатационна изправност е наложено наказателно постановление за 500 лв. на ПСОВ в с. Прогрес, община Момчилград. За неизпълнен в срок план за привеждане на депо за неопасни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания са издадени две наказателни постановления по 7 000 лв.  

През месеца са съставени два акта за неизпълнение на дадени предписания. Останалите 3 акта са съставени за осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения, за неизвършени собствени периодични измервания на изпускани в атмосферния въздух замърсители и за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.

През месеца са почистени 4 нерегламентирани сметища- в кърджалийския квартал „Гледка“ и край селата Перперек, община Кърджали, Лисово, община Свиленград и Балабаново, община Момчилград. На „Зеления“ телефон са постъпили 11 сигнала.