РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Бургас организира информационен ден по Покана 2019 на Програма LIFE
Информационен ден за подготовка на проектни предложения към програма LIFE
19/04/2019
 
Уважаеми Дами и Господа,
В рамките на проект LIFE 14 САР/BG/ 000013 (САРТА ВG) и във връзка с обявяването на 4 април 2019г. на новата Покана за представяне на проектни предложения по Програма LIFE за 2019 година, Регионално звено за контакт — гр. Бургас организира информационен ден за потенциални бенефициенти.
Програмата LIFE е единственият фонд на ЕС, който е предназначен изцяло за целите, свързани с околната среда и климата и съфинансира предложения, свързани със защита и подобряване качеството на околната среда, ресурсната ефективност и ограничаване на изменението на ютимата.
Допустими бенефициенти по програмата са юридически лица, ремстрирани в Европейския съюз - публични организации (министерства, общини, регионални струюури и др.), представители на бизнеса (частни тьрговски организации без едноличните тьрговци), частни нетьрговски организации (включително НПО), изследователски институти и др.
Информационният ден по Покана 2019 за набиране на проектни предложения по Програма LIFE е отворен за всички потенциални кандидати, които имат проектни идеи за дейности в областга на околната среда и климата.
Информационният ден ще се проведе на 24 април от 10,00 ч. в сградата на РИОСВ— Бургас, зала— ет. З. Моля, при интерес от Ваша страна, да заявите участие чрез регистрационната форма, публикувана на сайта на РИОСВ Бургас http://www.riosvbs.com до 23.04.2019г. на адрес: [email protected].