РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 119 обекта през март
Почистени са 14 нерегламентирани сметища
05/04/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково през март  извърши 121 проверки на 119 обекта. Дадени са 59 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  Съставени са 5 акта и са издадени 2 наказателни постановления на стойност 1100 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е 2 282 лв.

Съставен е акт на кланица в с. Енчец, община Кърджали, за изпускане на отпадъчни води в дере над допустимите норми. Четири акта са съставени на физически лица, два от които за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Един акт е  за умишлено улавяне и пренасяне на обикновена блатна костенурка в района на дигата на р. Марица край Симеоновград и един - за незаконно събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС. Издадени са и две наказателни постановления по Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие.

Почистени са 14 нерегламентирани сметища, в местност „Каменец“ край гр. Хасково, покрай общински път Карманци- Винево, до хлебозавода в гр.Хасково, 3 микросметища от битови и строителни отпадъци до ТЕЦ Хасково, нерегламентирано сметище от негодни автомобилни гуми в гр.Кърджали, терен между селата Оряхово и Васково в община Любимец, две сметища в местност „Траса“ край Кърджали, както и сметища в селата Книжовник и Долно Войводино, общ. Хасково, Чуково и Прогрес, общ.Момчилград.

На „зеления“ телефон през март са постъпили 11 сигнала. За първото тримесечие на годината са приети общо 48 сигнала.