РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 17.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 170 обекта през първите два месеца на годината
06/03/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извърши 174  проверки на 170 обекта през януари и февруари. Дадени са 129 предписания за отстраняване на нарушения. Съставени са 7 акта, наложена е една санкция и са издадени 8  наказателни постановления на стойност 4400 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 2716 лв.

Съставени са 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Акт е съставен и на друго физическо лице за това, че чрез поставяне на отровни примамки в местността Куджадулай в района на симеоновградското село Тянево е причинил смъртта на птица от вида тръстиков блатар, който е защитен според българското законодателство. За нарушения по Закона за биологичното разнообразие са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 500 лв. 

С 1400 лв. е глобено физическо лице от Харманли за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ. Издадени са две наказателни постановления по 1000 лв. на винарски изби в Свиленград за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми в дере. За неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност с 500 лв. е глобен и казан за варене на ракия в Хасково. Съставени са и 2 акта по Закона за управление на отпадъците и един за неизпълнение на изисквания на Регламент REACH.

Почистени са 6 нерегламентирани сметища– в района на ЗМ ,,Нощувка на малък корморан”, в землищата на селата Срединка, Солище, Скърбино и Стремци  в общ. Кърджали и едно в землището на с. Добрич, общ. Димитровград. На „Зеления“ телефон през януари и февруари са постъпили 18 сигнала.

През 2018 г. експертите от РИОСВ Хасково са проверили 983 обекта и са извършили 1167 проверки, от които 784 планирани и 383 извънредни, сочи годишният отчет за контролната дейност на инспекцията. За същия период са издадени 66 наказателни постановления на стойност 93 950 лв., съставени са 64 акта и са наложени 10 санкции.