РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково провери 170 обекта през първите два месеца на годината
06/03/2019

 

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извърши 174  проверки на 170 обекта през януари и февруари. Дадени са 129 предписания за отстраняване на нарушения. Съставени са 7 акта, наложена е една санкция и са издадени 8  наказателни постановления на стойност 4400 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 2716 лв.

Съставени са 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Акт е съставен и на друго физическо лице за това, че чрез поставяне на отровни примамки в местността Куджадулай в района на симеоновградското село Тянево е причинил смъртта на птица от вида тръстиков блатар, който е защитен според българското законодателство. За нарушения по Закона за биологичното разнообразие са издадени 4 наказателни постановления на обща стойност 500 лв. 

С 1400 лв. е глобено физическо лице от Харманли за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ. Издадени са две наказателни постановления по 1000 лв. на винарски изби в Свиленград за изпускане на отпадъчни води над допустимите норми в дере. За неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа и експлоатационна изправност с 500 лв. е глобен и казан за варене на ракия в Хасково. Съставени са и 2 акта по Закона за управление на отпадъците и един за неизпълнение на изисквания на Регламент REACH.

Почистени са 6 нерегламентирани сметища– в района на ЗМ ,,Нощувка на малък корморан”, в землищата на селата Срединка, Солище, Скърбино и Стремци  в общ. Кърджали и едно в землището на с. Добрич, общ. Димитровград. На „Зеления“ телефон през януари и февруари са постъпили 18 сигнала.

През 2018 г. експертите от РИОСВ Хасково са проверили 983 обекта и са извършили 1167 проверки, от които 784 планирани и 383 извънредни, сочи годишният отчет за контролната дейност на инспекцията. За същия период са издадени 66 наказателни постановления на стойност 93 950 лв., съставени са 64 акта и са наложени 10 санкции.