РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково състави акт на мандра в село Добромирци след проверка по сигнал
04/12/2006

     Регионалната екоинспекция състави акт на мандрата в село Добромирци, община Кирково след проверка по сигнал за замърсяване на добромирското дере.

     При извършената проверка е констатирано, че пречиствателното съоръжение  не работи нормално. Установено е, че изхода му е запушен и отпадните води се заустват в дерето, чрез процепи и пукнатини.

     По Закона за водите на собственика на мандрата ще бъде наложена санкция в размер от 500 до 2 000 лева.

     На ЕТ “Геомак – Георги Бързиков” е направено предписание да въведе техниката за пречистване в нормално технологично и експлотационно състояние, за постигане на  необходимия пречиствателен ефект на отпадните води.

     Мандрата в село Добромирци има и наложена текуща месечна санкция от юли в размер на 346 лева за значително превишаване на определените в разрешителното за заустване нива на мазнини, азот, неразтворени вещества и фосфор.

     РИОСВ – Хасково е направила предложение до Басейнова дирекция – Източнобеломорски район при подновяване разрешителното за заустване на ЕТ “Геомак – Георги Бързиков” едно от условията да бъде изграждане на ново, ефективно действащо пречиствателно съоръжение и въвеждането му в експлоатация до април 2007 година.