РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Подкрепените от РИОСВ – Хасково осем проекта финансирани в конкурса “За чиста околна среда”
30/11/2006

    Финансирани ще бъдат всички осем проекта подкрепени от регионалната екоинспекция в конкурса  “За чиста околна среда” на Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда.

     По 5 000 лева ще получат общините Харманли и Стамболово, област Хасково за реализиране на предвидените дейности по почистване на замърсени с битови отпадъци терени, тяхното възстановяване и превръщането им в места, приятни за спорт и отдих. Същата сума ще бъде предоставена и на общините Ардино и Кърджали, област Кърджали. Последната депозира преди месец две проектопредложения пред ПУДООС за селата Мост и Конево.

     В рамките на тазгодишната есенна сесия финансирани с по 2 000 лева са и три училища от региона. С участието на всички ученици и преподаватели  Финансово – стопанската гимназия в Хасково ще въвежда разделно събиране на отпадъците на територията на училището.

     Почистване на замърсени с битови отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъците са финансираните дейности по проекта на средното училище в село Стамболово.

    С две хиляди лева и доброволен труд учениците от СОУ “Отец Пайсии” град Кърджали ще почистят брега на язовир “Кърджали” и ще поставят кошчета за отпадъци. Проекта предвижда още поставяне на информационни табели, както и организиране на Зелен патрул, който периодично да следи за опазването на чистотата.

Финансираните проектопредложения са изготвени в рамките на националната кампания “За чиста околна среда”.    Темата на тазгодишната есенна кампания бе “Почистване, възстановяване и облагородяване на замърсени с отпадъци площи и инициативи за разделно събиране на отпадъците”.