РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

5 обекта на територията на РИОСВ – Хасково имат издадени комплексни разрешителни
28/11/2006

     През миналата седмица на официална церемония в МОСВ бе връчено комплексно разрешително на “Оловно – цинков комплекс“ АД – Кърджали. Изпълнението на условията от комплексното разрешително ще бъдат контролирани от регионалната екоинспекция в Хасково,  съвместно с Басейнова дирекция ИБР - Пловдив.

     С получването на комплексно разрешително, заводът за производство на олово и цинк се обвързва с изпълнение на редица условия, свързани с изисквания за наблюдение на компонентите на околната среда. Част от задълженията към разрешителното е и извършването на собствен непрекъснат мониторинг, който следва да бъде представян в регионалната инспекция за контрол.

     На територията контролирана от РИОСВ-Хасково, комплексни разрешителни притежават и – “Неохим” АД, за площадки “А” и “Б”, ТЕЦ “Марица 3” АД и “Вулкан” АД, град Димитровград. Към момента в процедура по издаване на комплексни разрешителни са  “Фуражи 2000” - център за отглеждане на птици в град Момчилград, “Тера Груп” за свинекомплекс в село Преславец, община Харманли и две птицеферми, намиращи се в землището на село Орлово собственост на операторите “Тедимекс” ООД и ЕТ “Грай”. Предприятието за производство на тухли “Харманлийска керамика”  е подало заявление за издаване на комплексно разрешително.

     Издаването на комплексни разрешителни е регламентирано със Закона за опаване на околната. В него са посочени категориите промишлени дейности, които трябва да получат комплексно разрешително. Едно предприятие е възможно да кандидатства и доброволно за комплексно разрешително, дори и да няма законово задължение за това.

     Операторите с издадено комплексно разрешително имат задължение да изготвят и публикуват всяка година до 31 март годишен доклад по околна среда, обобщаващ емисиите  и да правят сравнение на действителното състояние с нормите, залегнали и приети с разрешителното.