РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Две костенурки от защитен вид са конфискувани на Капитан Андреево
12/11/2018

 

Две сухоземни костенурки са задържани на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лек автомобил. За случая е уведомена Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. След проверка от експерт по биоразнообразие е установено, че костенурките са от вида шипобедрена, който е застрашен.

Костенурките са били пренасяни от турски гражданин и неговата майка, пътуващи през България за Германия. По думите им  животните са подарък за децата им. По време на проверката не са представени задължителните документи по CITES (Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора) за износ, издаден от Р.Турция и за внос, издаден от МОСВ. Тези документи са задължителни, тъй като шипобедрените костенурки са световно застрашен вид и са включени в приложенията на Конвенцията. В българското законодателство сухоземните костенурки са защитен вид и попадат в приложение №3 от Закона за биологичното разнообразие.  

РИОСВ– Хасково ще състави акт за административно нарушение. В  Закона за биологично разнообразие за такова нарушение се предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева за физическите лица, а за юридическите лица и едноличните търговци-  имуществена санкция от 5000 до 30 000 лв.    

Костенурките временно са настанени  в Центъра за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки в с.Баня до влизането в сила на наказателното постановление, след което МОСВ ще издаде заповед за окончателно разпореждане с тях.