РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ– Хасково с екоиницатива „Нов живот за отпадъците“
Европейска седмица за намаляване на отпадъците 17-25 ноември 2018г.
01/11/2018


Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково стартира инициативата "Нов живот за отпадъците". Тя  НЯМА конкурсен характер  и в нея могат да се включат деца и ученици от 5 до 19 години. Участниците трябва да изработят  сувенири, предмети за бита, коледни играчки или картички от отпадъчни материали от хартия, найлонови торбички, пластмаса, метал, стъкло и др.

С най-идейните и оригинални предмети ще бъде подредена изложба в залата на Регионалната екоинспекция. Тя ще бъде открита на 19 ноември  в 15:00 ч. и ще бъде на разположение на желаещите да я разгледат до 23 ноември. Творбите ще бъдат използвани с благотворителни цели, част от тях за кампанията в помощ на бебето Борил от Хасково, останалите ще бъдат безвъзмездно предоставени на някой от традиционно организираните в града коледни базари, а някои от играчките ще красят коледната елха в инспекцията. Чрез тази инициатива се надяваме, да помогнем както на природата, така и на деца, нуждаещи се от скъпоструващо лечение.

Предметите трябва да бъдат донесени или изпратени (за сметка на подателя) в РИОСВ- Хасково на ул. „Добруджа“№14 от 5 до 15 ноември 2018г. вкл. Всяка творба трябва   да има заглавие, описание на използвания материал за изработването, името  на автора, училище, възраст/клас, е-поща и телефон за обратна връзка. Всеки участник може да участва с една творба, която не се връща. Допускат се индивидуални и групови участия.

Инициативата  се организира по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), която тази година ще се проведе от 17 до 25 ноември.

Eвропейската седмица за намаляване на отпадъците насърчава държавни и неправителствени организации, учебни заведения, фирми и обществеността да се включат в кампании, дни за почистване и дейности, свързани с предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци в природата. Кампанията обхваща три основни теми- намаляването на отпадъците, повторната употреба на продукти и рециклирането на материали. Тя се провежда под патронажа на Европейската комисия. Национален координатор е Асоциацията на еколозите от общините в България. За 2018г. тематичният фокус по време на ЕСНО ще бъде „Предотвратяване на опасните отпадъци“. Своите дейности, може да регистрирате до 9 ноември, тук: www.ewwr.eu/register. За повече информация, посетете официалния сайт на ЕСНО: www.ewwr.eu.

За допълнителна информация относно инициативата: тел. 038/601623, е-поща: [email protected] и ФБ събитие: тук. Изложба: тук.

България заема едно от челните три места в ЕС по ефективност на рециклирането на оловни акумулаторни батерии, като през 2016 г. средната постигната степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в оловно-киселите негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), е 65% за всички инсталации. В същото време е постигната степен на рециклиране от 98% на материалите, съдържащи се в оловно-киселите НУБА, общо за всички инсталации, при заложена цел по директива от 65% . По отношение на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) България изпълнява успешно всички цели по събиране и рециклиране, а за някои категории традиционно надхвърля средните за ЕС резултати. За 2016 г. у нас са събрани 7,9 кг на човек ИУЕЕО от бита, при средно 7,8 кг за ЕС от общо 23 държави, които са докладвал данни.

Целта на Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е популяризиране и повишаване на осведомеността за управлението на отпадъците. Първото издание на ЕСНО е през 2009 г. и започва с подкрепата на Програма LIFE+ на ЕС. Всички издания на ЕСНО и тазгодишното седмо поред се провеждат под патронажа на ЕК. МОСВ се включва в инициативата през 2012 г. в партньорство с Асоциацията на еколозите от общините в България. Тази година са регистрирани 14 347 инициативи на територията на страните от ЕС. Сред опасните отпадъци са негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, лакове и бояджийски материали, домакински препарати. Поради тази причина е още по-важно да намалим потреблението на продукти с опасно съдържание, както и да се уверим, че те са правилно управлявани.