РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ - Хасково провери 92 обекта през септември
04/10/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през септември  извършиха 95 проверки на 92 обекта. Дадени са 43 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 2 акта, наложени са 2 санкции и са издадени 9  наказателни постановления на стойност 2 200 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 20 516 лв.

Съставен е акт и са издадени 8 наказателни постановления по 100 лв. на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитена зона без проведена процедура по оценка за съвместимост. За дейности с отпадъци от черни и цветни метали без   регистрационен документ с 1400 лв. е глобено физическо лице от Харманли. За изпускане на отпадъчни води в нарушение на емисионните норми е съставен акт  на млекопреработвателно предприятие в Меричлери.
 
След проверки по сигнали са дадени предписания за почистване на нерегламентирани сметища в димитровградския квартал Черноконево и селата Царева поляна, общ. Стамболов и Бряст, общ. Димитровград.  На „зеления“ телефон са постъпили 7 сигнала.

Експертите  от инспекцията изпратиха за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора един белоглав лешояд и 7 щъркела.