РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково намали текущата снкция на “Каменица” АД на 1 100 лева
22/11/2006

     Регионалната екоинспекция намали ежемесечната санкция наложена на Пивоварен завод – Хасково, собственост на “Каменица” АД  на 1 100 лева.

     На завода за производство на пиво и малц през септември бе наложена текущата глоба в размер на 2 755 лева за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадни води.

     По молба за ново пробовземане през октомври бе извършена проверка. Резултатите от анализа на взетата проба отпадни води показват подобряване на показателите химична и биологична потребност от кислород, както и на фосфати.

     При новата проверка на пречиствателната станция на “Каменица” АД, пречистваща водите на предприятията от северна индустриална зона е констатирано, че е възтановен нормалния технологичен режим на работа след извършен ремонт.