РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково намали текущата снкция на “Каменица” АД на 1 100 лева
22/11/2006

     Регионалната екоинспекция намали ежемесечната санкция наложена на Пивоварен завод – Хасково, собственост на “Каменица” АД  на 1 100 лева.

     На завода за производство на пиво и малц през септември бе наложена текущата глоба в размер на 2 755 лева за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване на отпадни води.

     По молба за ново пробовземане през октомври бе извършена проверка. Резултатите от анализа на взетата проба отпадни води показват подобряване на показателите химична и биологична потребност от кислород, както и на фосфати.

     При новата проверка на пречиствателната станция на “Каменица” АД, пречистваща водите на предприятията от северна индустриална зона е констатирано, че е възтановен нормалния технологичен режим на работа след извършен ремонт.