РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 109 проверки през август
05/09/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през август извършиха 109 проверки на 108 обекта. Дадени са 55 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са три акта, наложена е една санкция и са издадени четири  наказателни постановления на стойност 6 600 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 4559 лв.

Трите акта  и наказателно постановление за 100 лв. са съставени на физически лица за  реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведени процедури по оценка за съвместимост. Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. по Закона  за чистотата на атмосферния въздух на Цех за производство на нерафинирано растително масло в Харманли. За осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения е глобена с 500 лв. кравеферма в с. Върбица, общ.Димитровград. За невнесени в срок документи по предписание е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма за производство на армирани със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали.

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка е издадена от РИОСВ на млекопреработвателно предприятие в с.Железник, общ.Черноочене, където е запечатан цеха до отстраняване на констатираните нарушения. Причината за крайната мярка е възникналата опасност от замърсяване и увреждане на околната среда от течащите по терена непречистени отпадъчни води от дейността.

Почистено е нерегламентирано сметище в с. Добрич, общ. Димитровград. На „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 21 сигнала, 11 от които за бедстващи защитени видове птици. В Спасителния център за диви животни в Стара Загора са изпратени за лечение 7 щъркела и един лешояд.