РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 109 проверки през август
05/09/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през август извършиха 109 проверки на 108 обекта. Дадени са 55 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са три акта, наложена е една санкция и са издадени четири  наказателни постановления на стойност 6 600 лв. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 4559 лв.

Трите акта  и наказателно постановление за 100 лв. са съставени на физически лица за  реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведени процедури по оценка за съвместимост. Издадено е наказателно постановление за 5000 лв. по Закона  за чистотата на атмосферния въздух на Цех за производство на нерафинирано растително масло в Харманли. За осъществяване на дейност без приети по установеният ред пречиствателни съоръжения е глобена с 500 лв. кравеферма в с. Върбица, общ.Димитровград. За невнесени в срок документи по предписание е издадено наказателно постановление за 1000 лв. на фирма за производство на армирани със стъклени влакна полимерни изделия за въздуховодни системи в Кърджали.

Заповед за прилагане на принудителна административна мярка е издадена от РИОСВ на млекопреработвателно предприятие в с.Железник, общ.Черноочене, където е запечатан цеха до отстраняване на констатираните нарушения. Причината за крайната мярка е възникналата опасност от замърсяване и увреждане на околната среда от течащите по терена непречистени отпадъчни води от дейността.

Почистено е нерегламентирано сметище в с. Добрич, общ. Димитровград. На „зеления“ телефон на РИОСВ- Хасково са постъпили 21 сигнала, 11 от които за бедстващи защитени видове птици. В Спасителния център за диви животни в Стара Загора са изпратени за лечение 7 щъркела и един лешояд.