РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 09.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (3)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 105 проверки през юли
03/08/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през юли извършиха 105 проверки на 104 обекта. Дадени са 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 6 акта, наложени са 4 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 3 200 лв.  Събраната сума от наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 3330 лв.

Издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. и са съставени 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са наказателни постановления на Фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за 2000 и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за 1000 лв., поради изпускане на отпадъчни води в дерета в нарушение на емисионните норми. Още 3 акта са съставени и за неизпълнение на дадено предписание, както и за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.

През месеца са почистени 3 нерегламентирани сметища- в местност „Траса“ край Кърджали, в района на с.Стамболово и до реката в с.Добрич, общ.Димитровград.

На „Зеления“ телефон през юли са постъпили 24 сигнала, 16 от които за бедстващи защитени видове птици, повечето от които млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене- сова, кукумявка, керкенез и 13 щъркела. Екземплярите с видими наранявания са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пуснати са в естествена среда и 3 сухоземни костенурки, обект на бракониерство.