РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 105 проверки през юли
03/08/2018


Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Хасково през юли извършиха 105 проверки на 104 обекта. Дадени са 35 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 6 акта, наложени са 4 санкции и са издадени 4 наказателни постановления на стойност 3 200 лв.  Събраната сума от наложени наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди е 3330 лв.

Издадени 2 наказателни постановления по 100 лв. и са съставени 3 акта на физически лица за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Издадени са наказателни постановления на Фабрика за каучукови и пластмасови изделия за автомобилната промишленост в Кърджали за 2000 и на млекопреработвателно предприятие в с. Вълкович, общ.Джебел за 1000 лв., поради изпускане на отпадъчни води в дерета в нарушение на емисионните норми. Още 3 акта са съставени и за неизпълнение на дадено предписание, както и за констатирани нарушения по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците.

През месеца са почистени 3 нерегламентирани сметища- в местност „Траса“ край Кърджали, в района на с.Стамболово и до реката в с.Добрич, общ.Димитровград.

На „Зеления“ телефон през юли са постъпили 24 сигнала, 16 от които за бедстващи защитени видове птици, повечето от които млади екземпляри, паднали от гнездата си при опит за летене- сова, кукумявка, керкенез и 13 щъркела. Екземплярите с видими наранявания са изпратени за лечение и доотглеждане в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Пуснати са в естествена среда и 3 сухоземни костенурки, обект на бракониерство.