РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 18.11.2018 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2018
 ноември (3)
 октомври (3)
 септември (7)
 август (1)
 юли (1)
 юни (5)
 май (9)
 април (5)
 март (10)
 февруари (2)
 януари (8)
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Важно! Ново изискване при подаване на документи в РИОСВ– Хасково за обекти на територията на община Тополовград
15/06/2018

 

Обанародван е новият Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ПУДРИОСВ) в брой 49/12.06.2018г. на Държавен вестник.

В тази връзка РИОСВ- Хасково информира всички юридически и физически лица за следното:
- Община Тополовград вече не се намира под юрисдикцията на РИОСВ- Ст.Загора, а на РИОСВ- Хасково.
- Всички заявления за административни услуги, попадащи в териториалния обхват на община Тополовград се подават в РИОСВ-Хасково, считано от 12.06.2018 г.
- Започналите, но неприключили до влизане в сила на ПУДРИОСВ административни производства пред РИОСВ- Стара Загора, за административна област Хасково, община Тополовград, се довършват от РИОСВ- Стара Загора.