РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Важно! Ново изискване при подаване на документи в РИОСВ– Хасково за обекти на територията на община Тополовград
15/06/2018

 

Обанародван е новият Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ПУДРИОСВ) в брой 49/12.06.2018г. на Държавен вестник.

В тази връзка РИОСВ- Хасково информира всички юридически и физически лица за следното:
- Община Тополовград вече не се намира под юрисдикцията на РИОСВ- Ст.Загора, а на РИОСВ- Хасково.
- Всички заявления за административни услуги, попадащи в териториалния обхват на община Тополовград се подават в РИОСВ-Хасково, считано от 12.06.2018 г.
- Започналите, но неприключили до влизане в сила на ПУДРИОСВ административни производства пред РИОСВ- Стара Загора, за административна област Хасково, община Тополовград, се довършват от РИОСВ- Стара Загора.