РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково организира семинар за “Натура 2000”
21/11/2006

       РИОСВ – Хасково съвместно с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организират работна среща за представяне на европейската екологична мрежа “Натура 2000” в областния град. Еднодневният семинар е част от поредица работни срещи започнали в страната с цел представяне на потенциалните защитени зони по “Натура 2000”, изготвени по Европейската директива за птиците.

Целта на обсъжданията е да бъде представена европейската екологична мрежа и предложените защитени зони за птиците в областите Хасково и Кърджали. Внимание ще бъде отделено и на режимите за опазване и управление на тези зони, както и на възможностите за получаване на финансови компенсации от собствениците на земи, попадащи в защитените зони.

На срещата са поканени всички заинтересовани лица от местни институции и органи на управление. Участие ще вземат представители на БДЗП, местна власт, районните управления по горите, държавните лесничейства и други. Началото на еднодневния семинар е от 9.30 часа в залата на научния технически съюз - Хасково.

Съгласно изискванията на Европейския съюз към датата на присъединяването си, страната ни трябва да е представила пред Европейската комисия списък на местата в България, които да бъдат включени в европейската екологична мрежа “Натура 2000” съгласно двете европейски директива за птиците и хабитатите.