РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Питон шокира минувачи край Клокотница
07/06/2018

 

Мъртва змия с дължина около 3,5 метра е била забелязана снощи на международния път Е-80 край хасковското село Клокотница. Хора, изплашени от влечугото са сигнализирали на спешния телефон 112. След като на място пристигнали полиция, експерти от РИОСВ– Хасково и от Тракийското херпетологично дружество е установено, че змията е от вида Тигров питон-мрамор. По време на огледа не са установени външни наранявания по тялото й.

Видът не е характерен за нашите географски ширини. В България се отглежда предимно в терариумите, както и като екзотичен домашен любимец, но на територията на РИОСВ няма регистрация на този тип влечуго. Не е ясно, откъде се е появила змията на пътя и как е умъртвена. Възможно е да e била незаконно притежавана като домашен любимец, избягала или умишлено пусната, както и да е обект на контрабанда при внос или износ от Турция за Европа. В момента влечугото се съхранява в хладилна камера в Терариума в Хасковски минерални бани. При интерес питонът ще бъде предоставен на Природонаучния музей в Пловдив или унищожен по надлежния ред.

Тигровият питон-мрамор (Python molurus), попада в видове в Приложение В към Регламент 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 година относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, включени и в Приложение II към Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Съгласно чл. 73, ал.1 и 2 от ЗБР внасянето и изнасянето на екземпляри от видове по чл. 70 се извършва съгласно изискванията на Регламент 338/97, като превозването на живи животни от видовете по ал. 1 се извършва съгласно изискванията за транспортиране на живи животни, публикувани от Секретариата на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), съставена във Вашингтон на 3 март 1973 г. (ратифицирана с решение на ВНС - ДВ, бр. 103 от 1990 г., Обн. ДВ 103/1990 г., в сила за Република България от 16.04.1991 г., обн. ДВ, бр. 6/21.01.1992 г.)

Снимки: Д.Димова