РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

С поредица от образователни инициативи РИОСВ– Хасково отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие
23/05/2018


Новосъздаденият младежки екоклуб към РИОСВ– Хасково „Приятели на природата“ за ученици и студенти с интерес към екологията, опазването на околната среда и доброволчеството стартира дейността си с отрит урок с презентация на тема „Защитените територии в региона“ и беседа с викторина за „Ролята на пчелите за опазване на биологичното разнообразие“. Младите природолюбители посветиха проявите на Международния ден на биологичното разнообразие– 22 май. Гост на събитието беше Живко Желев, биолог и ръководител на екоклуба към Обединени ученически общежития в Хасково. Тази година темата на Деня на биологичното разнообразие е „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“ във връзка с 25-ата годишнина от влизането в сила на Конвенцията за биологично разнообразие.

По повод Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000– 21 май в залата на РИОСВ– Хасково беше подредена фотоизложба със сто фотографии на Владимир Трифонов- експерт по биоразнообразие, показващи защитените територии в региона и характерни защитени видове от местната флора и фауна, заснети по време на проверки и мониторинги през последните години. Изложбата ще бъде на разположение на желаещите да я посетят до 15 юни.

На 21 и 22 май експерти по биоразнообразие даваха информация за Натура 2000, а на разположение на заинтересованите бяха предоставени за разглеждане информационно- образователни материали и екземпляри от Червената книга на Република България.

Поредицата от събития приключи с екоинициатива в Детска градина "Звънче" в Хасково, по време на която представители от младежкият екоклуб към РИОСВ– Хасково посадиха 3 дръвчета в двора на детското заведение. Децата с радост се включиха в засаждането, поливането и обозначаването на дръвчетата и обещаха, че ще се грижат за тях. За доброто настроение на гостите бяха подготвили и музикална програма.

 Снимки: 1. Ден на биологичното разнообразие. 2. Фотоизложба. 3. Екопразник в ДГ "Звънче".