РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

С поредица от образователни инициативи РИОСВ– Хасково отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие
23/05/2018


Новосъздаденият младежки екоклуб към РИОСВ– Хасково „Приятели на природата“ за ученици и студенти с интерес към екологията, опазването на околната среда и доброволчеството стартира дейността си с отрит урок с презентация на тема „Защитените територии в региона“ и беседа с викторина за „Ролята на пчелите за опазване на биологичното разнообразие“. Младите природолюбители посветиха проявите на Международния ден на биологичното разнообразие– 22 май. Гост на събитието беше Живко Желев, биолог и ръководител на екоклуба към Обединени ученически общежития в Хасково. Тази година темата на Деня на биологичното разнообразие е „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“ във връзка с 25-ата годишнина от влизането в сила на Конвенцията за биологично разнообразие.

По повод Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000– 21 май в залата на РИОСВ– Хасково беше подредена фотоизложба със сто фотографии на Владимир Трифонов- експерт по биоразнообразие, показващи защитените територии в региона и характерни защитени видове от местната флора и фауна, заснети по време на проверки и мониторинги през последните години. Изложбата ще бъде на разположение на желаещите да я посетят до 15 юни.

На 21 и 22 май експерти по биоразнообразие даваха информация за Натура 2000, а на разположение на заинтересованите бяха предоставени за разглеждане информационно- образователни материали и екземпляри от Червената книга на Република България.

Поредицата от събития приключи с екоинициатива в Детска градина "Звънче" в Хасково, по време на която представители от младежкият екоклуб към РИОСВ– Хасково посадиха 3 дръвчета в двора на детското заведение. Децата с радост се включиха в засаждането, поливането и обозначаването на дръвчетата и обещаха, че ще се грижат за тях. За доброто настроение на гостите бяха подготвили и музикална програма.

 Снимки: 1. Ден на биологичното разнообразие. 2. Фотоизложба. 3. Екопразник в ДГ "Звънче".