РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

25 години Конвенция за биологично разнообразие
Събития и екоинициативи
21/05/2018

 

Тази година се навършват 25 години от влизане в сила на Конвенцията за биологично разнообразие. Темата на Международния ден на биологичното разнообразие- 22 май тази година е „Празнуване на 25 години действия за биологичното разнообразие“. Отбелязваме още Европейския ден на мрежата от защитени зони Натура 2000- 21 май и Световния ден на пчелите- 20 май. Във връзка с това, РИОСВ- Хасково организира поредица от информационно- образователни инициативи:

 1. Основаване на Младежки екоклуб към РИОСВ- Хасково "Приятели на природата" за ученици с интерес към екологията, опазването на околната среда и доброволчеството: 22.05.2018г., 15:00ч. в залата на РИОСВ- Хасково.

2. Открит урок и презентация с ученици от Хасково на тема „Защитените територии в региона“. По време на урока ще бъде проведена и беседа на тема „Ролята на пчелите за опазване на биологичното разнообразие": 22.05.2018г., 15:30ч. в залата на РИОСВ- Хасково.

3. Фотоизложба с фотографии на Владимир Трифонов- експерт по биоразнообразие, показващи защитените територии в региона и характерни защитени видове от местната флора и фауна: 21-23.05.2018г. в залата на РИОСВ- Хасково.

3. Информационни дни за мрежата Натура 2000: 21.05 и 22.05.2018г. в РИОСВ- Хасково, Дирекция „Превантивна дейност“. 

4. Засаждане на 3 дръвчета в двора на ДГ "Звънче" в гр.Хасково: 23.05.2018г., 11:00ч.

РИОСВ- Хасково, кани всички училища, екоклубове и приятели на природата да организират подходящи образователни екоинициативи, с грижа за природата с които да отбележат двата екологични празника! За допълнителна информация: 038/60-16-23 и е-поща: [email protected]