РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ- Хасково извърши 98 проверки през април
08/05/2018

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) в Хасково извършиха през април 98 проверки на 96 обекта. Дадени са 48 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода e съставен един  акт и са издадени три наказателни постановления на обща стойност 8300 лв.  Събраните суми от санкции и наказателни постановления, включително за предишни периоди, са на обща стойност 5 345 лв.

Съставен е акт на собственика на кравеферма в с. Татково, общ.Кърджали, за липса на приети по установения ред пречиствателни съоръжения, нужни за осъществяване на дейността му. Наказателно постановление за 7 000 лв. е издадено на ТЕЦ в Димитровград за неизпълнение в срок на плана за привеждане в съответствие на депо за производствени  отпадъци. За изпускане на отпадъчни води, които не отговарят на емисионните норми с 1000 лв. е глобена  инсталация за преработка на соапщок  в мастни киселини . С 300 лв. е глобена и фирма за несъгласувана реализация на инвестиционно предложение.

През месеца е почистен от отпадъци пътен участък с. Мост - гр. Кърджали. На „Зеления“ телефон са постъпили 5 сигнала, три са за замърсяване с  отпадъци  и два за щъркели в безпомощно състояние, на които е оказана помощ.