РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Публикуван е годишният доклад на РИОСВ- Хасково
02/05/2018

 

Експертите при РИОСВ- Хасково са извършили 1 448 проверки на 727 обекта през 2017г., сочи годишният отчет на инспекцията. Планът за контролна дейност за миналата година е изпълнен 98,11%. Издадените наказателни постановления са 54 на обща стойност 109 200 лв. За отчетния период са съставени 63 акта  и  са дадени 248 предписания за нарушения на екологичното законодателство. Наложени са общо 18 санкции, като събраните суми от тях са в размер на 45 809,58 лв. Получените сигнали през годината са 154. 

През 2017г. се затвърди установената тенденция за намаляване броя на превишенията и регистрираните средногодишни концентрации на ФПЧ10 за Димитровград (36,69 µg/m3) и Кърджали (34,81 µg/m3), където нивото на средногодишната концентрация не превишава средногодишната норма от 40 µg/m3, която е превишена само в Хасково (41,4 µg/m3.).

За резултатите от контролната дейност по направления, може да се запознаете от Регионалния годишен доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2017г., който е публикуван в сайта на инспекцията и е на разположение на обществеността: Тук!