РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Публикуван е годишният доклад на РИОСВ- Хасково
02/05/2018

 

Експертите при РИОСВ- Хасково са извършили 1 448 проверки на 727 обекта през 2017г., сочи годишният отчет на инспекцията. Планът за контролна дейност за миналата година е изпълнен 98,11%. Издадените наказателни постановления са 54 на обща стойност 109 200 лв. За отчетния период са съставени 63 акта  и  са дадени 248 предписания за нарушения на екологичното законодателство. Наложени са общо 18 санкции, като събраните суми от тях са в размер на 45 809,58 лв. Получените сигнали през годината са 154. 

През 2017г. се затвърди установената тенденция за намаляване броя на превишенията и регистрираните средногодишни концентрации на ФПЧ10 за Димитровград (36,69 µg/m3) и Кърджали (34,81 µg/m3), където нивото на средногодишната концентрация не превишава средногодишната норма от 40 µg/m3, която е превишена само в Хасково (41,4 µg/m3.).

За резултатите от контролната дейност по направления, може да се запознаете от Регионалния годишен доклад на РИОСВ- Хасково за състоянието на околната среда през 2017г., който е публикуван в сайта на инспекцията и е на разположение на обществеността: Тук!